O nas

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chemik" w Puławach prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej, a w szczególności w dziedzinie rekreacji ruchowej, w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna oraz na terenie miasta Puławy od 1963 roku. Rejestracja Ogniska została dokonana w Zarządzie Wojewódzkim TKKF w Lublinie w dniu 19 sierpnia 1963 r. Powołano jednocześnie sekcje: turystyczną, strzelecką, gier zespołowych, usportowienia kobiet i żeglarską. W owym czasie Ognisko TKKF "Chemik" było jedyną organizacją w Zakładach Azotowych, która zajmowała się masową rekreacją, turystyką i wypoczynkiem oraz sportem kwalifikowanym. W historii Ogniska profil działania wielokrotnie się zmieniał w zależności od zapotrzebowania załogi Zakładów Azotowych "Puławy" na formy aktywnego wypoczynku. W ponad pięćdziesięcioletnim okresie działania Ogniska pracownicy Zakładów Azotowych oraz ich rodziny mogli uprawiać rekreację w takich dziedzinach jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wędkarstwo, pływanie, sporty zimowe, tenis ziemny i stołowy, kometka, lekkoatletyka a nawet funkcjonowały takie sekcje jak: płetwonurków, judo, taekwon-do, łucznicza i strzelecka.

Aktualnie Ognisko prowadzi działalność w grupach o profilu: piłka siatkowa, piłka nożna, biegi uliczne i przełajowe, turystyka rowerowa i brydż sportowy. Ponadto wspólnie z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. prowadzi od 1979 r., Spartakiadę Pracowniczą rozgrywaną w 18 konkurencjach sportowo- rekreacyjnych. Spartakiada rokrocznie gromadzi na starcie kilkuset pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. i Spółek wyodrębnionych ze struktury Zakładów, którzy walczą o punkty do klasyfikacji drużynowej a od 1987 r. również do klasyfikacji indywidualnej.

Nadchodzące Wydarzenia

31 Maj
Ringo
Data 31.05.2023 16:00

Ostatnie wyniki

STRZELANIE
1 miejsce
Kobiety - Daria Krześniak (AMO)
Mężczyźni - Próchniak Mirosław (PRO)
Drużynowo - Administracja 

Sposorzy

 

Historyczna Strona