Regulamin Wakacyjnego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej

Regulamin Wakacyjnego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej

I. Organizator
Ognisko TKKF „CHEMIK” Puławy

II. Miejsce i czas rozgrywek:
Boiska piaskowe – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy n/Wisłą
17 lipca 2021 r. rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 10:00

III. Udział w rozgrywkach:
Turniej ma charakter otwarty.

Warunki udziału w Turnieju:

  • wpłata wpisowego w wysokości 20 zł od pary, wpłaty przyjmuje Organizator w dniu zawodów.
  • każdy zawodnik musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Turnieju, poprzez złożenie podpisu na liście startowej, bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

IV. Sędziowie
Sędziego Głównego oraz obsady sędziowskie na poszczególne mecze, wyznacza Organizator.

V. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem brazylijskim, jeden set do 21 punktów, „na przewagi”.
O rozstawieniu par zadecyduje losowanie, które przeprowadzi Organizator bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.
Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS.

VI. Nagrody
Trzy zwycięskie  pary otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator:

  • nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki,
  • nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki,
  • zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania drużyny, w przypadku gdy zawodnik/zawodnicy swoim zachowaniem utrudniają przeprowadzenie zawodów.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Turnieju. Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek, rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju.

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszym Turnieju będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

5 Paź
Rzut podkową
Data 05.10.2022 16:00
13 Paź
Rzuty lotkami
13.10.2022 16:00

Ostatnie wyniki

Zawody rowerowe:
 
1 miejsce drużynowo - SALETRA
1 miejsce kobiet - JANISZ KRYSTYNA
1 miejsce mężczyzn powyżej 45 lat - DĄBROWSKI PIOTR
1 miejsce mężczyzn do 45 lat - RUTKOWSKI ADRIAN

Sposorzy

 

Historyczna Strona