Regulamin turnieju drużynowego w "dwa ognie"

Regulamin techniczny turnieju drużynowego w "dwa ognie", wliczanego wyłącznie do punktacji drużynowej XLII Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

1. ORGANIZATOR - Ognisko TKKF "Chemik".

2. CZAS I MIEJSCE - Turniej rozegrany zostanie w Hali Sportowej MOSiR dnia 04.11.2021r. (czwartekod godz. 18:00.

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA - system rozgrywek ustalony zostanie w miejscu imprezy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Drużyny zgłaszają się do rozgrywek gotowe do gry o godz. 18:00. Zespoły składają się z 5 zawodników (4 w "polu" plus tzw. "matka") występujących na boisku. Drużyna może występować w min. 4-osobowym składzie. Zawodnicy grający w "polu" schodzą z placu gry po otrzymaniu 1 zbicia. W miejsce "wybitej" drużyny na plac gry wchodzi tzw. "matka", która schodzi z boiska po 2 otrzymanych zbiciach. Drużyna będąca przy piłce może maksymalnie 3 razy przerzucać piłkę, po czym musi nastąpić "zbicie" wykonane maksymalnie na wysokości głowy przeciwnika. Jeżeli po 3 przerzutach nie nastąpi zbicie, drużyna traci piłkę na korzyść przeciwników. Trafienie piłką w pachołki wyznaczające boisko będzie uznawane za stratę piłki. Podczas gry zawodnik może tylko raz przejść linię boiska całą stopą (dostanie upomnienie), przy następnym przejściu, będzie musiał opuścić boisko (bez zmiany zawodnika). 

Za nie sportowe zachowanie sędzia może ukarać drużynę poprzez:

- upomnienie zawodnika żółtą kartką (bez konsekwencji dla drużyny)
- ponowne ukaranie żółtą kartką (automatycznie kartka czerwona) pociąga za sobą usunięcie zawodnika z boiska, co powoduje stratę punktu
- bezpośrednio kartka czerwona (konsekwencje jak wyżej)

4. UCZESTNICTWO - w turnieju biorą udział drużyny reprezentujące jednostki organizacyjne zgodnie z podziałem zawartym w Regulaminie XLII Spartakiady.

5. PUNKTACJA - wyniki turnieju wliczane są wyłącznie do klasyfikacji drużynowej XLII Spartakiady.

O kolejności miejsc drużyny decyduje: ilość wygranych spotkań, a w dalszej kolejności różnica zdobytych i straconych punktów. Przy jednakowej różnicy, dalej decyduje bezpośredni pojedynek. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt za przegraną 1 pkt za walkower 0 pkt.

6. NAGRODY - Za zdobycie I - III miejsca drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Zawodników obowiązuje obuwie sportowe. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Ewentualne odwołania powinny spływać do organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu końcowego konkurencji. Po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja - Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Podczas zawodów obowiązuje dystans i dezynfekcja rąk.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Siatkówka (09.12.2021)

KAP-AMO 2:0 25:17, 25:17
ELE-MEL 2:0 25:12, 25:14

 

Siatkówka (02.12.2021)

SAL-MEL 2:0 25:20, 25:10
AMO-PRO 2:0 25:16, 25:18
SAL-ADM 2:0 25:13, 25:18

 

Siatkówka (25.11.2021)

MEL-ADM 2:0 25:23, 25:15
SAL-ELE 2:0 25:16, 25:13

 

Siatkówka (18.11.2021)

KAP-PRO 2:0 26:24, 25:20
ELE-ADM 2:0 25:21, 25:22

Sposorzy

 

Historyczna Strona