Regulamin turnieju "Boule"

Regulamin zawodów „turniej boule” rozgrywanych w ramach 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

 1. Organizator – Ognisko TKKF „Chemik”.
 2. Prowadzący – Monika Wysocka, tel. 665130622
 3. Miejsce i czas rozgrywek – Turniej odbędzie się na boisku trawiastym w Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym n/Wisłą w dniu 7 września 2022r. (środa) od godz.16.00
 4. Udział w rozgrywkach – W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI Regulaminu XLIII Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia – W miejscu prowadzenia zawodów od godziny 15.45. Koniec zapisów o godz. 16.00
 6. Sędziowanie – Sędziów wyznacza Organizator.
 7. Sposób przeprowadzenia zawodów – Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym, o rozstawieniu zawodników zadecyduje losowanie. Zawody będą rozgrywane odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
 8. Punktacja – Klasyfikację indywidualną ustali się po rozegraniu wszystkich spotkań na podstawie ilości wygranych spotkań oraz zdobytych małych punktów. Do klasyfikacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej jednostki organizacyjnej, w tym maksymalnie jednej kobiety.
 9. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady
 10. Postanowienia końcowe 
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na obiekcie
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Zasady gry w Boule:

 1. W grze bierze udział dwóch zawodników. Każdy zawodnik otrzymuje 4 kule do gry.
 2. W drodze losowania wyłania się zawodnika rozpoczynającego grę.
 3. Zawodnicy rzucają kule stojąc przed linią rzutów. W czasie rzutu obie stopy rzucającego muszą dotykać ziemi tak długo, aż rzucona kula spadnie na ziemię
 4. Zawodnik rozpoczynający grę rzuca małą drewnianą kulkę (świnkę) na odległość od 6 do 10 metrów (w przypadku rzutu na odległość większą lub mniejszą rzut należy powtórzyć) i oddaje pierwszy rzut kulą próbując umieścić ją jak najbliżej świnki.
 5. Drugi zawodnik rzuca kulę próbując umieścić ją bliżej świnki niż kula przeciwnika.
 6. Następny rzut wykonuje zawodnik, którego kula znajduje się dalej od świnki i swoje rzuty oddaje do chwili gdy umieści kulę bliżej niż najbliżej znajdująca się od świnki kula przeciwnika lub do wyczerpania kul, wtedy kolejkę przejmuje przeciwnik.
 7. Po wyrzuceniu wszystkich kul przez obydwu zawodników następuje koniec partii. Punkty zdobywa tylko jeden zawodnik, w zależności od tego ile kul ma bliżej świnki od najbliższej kuli przeciwnika (w jednej partii możliwe jest zdobycie od 1 do 4 punktów).
 8. Następną partię rozpoczyna rzutem świnki zawodnik, który wygrał partię poprzednią.
 9. Mecz rozgrywa się do momentu gdy jeden z zawodników zdobędzie 11 punktów.
 10. Dozwolone jest wybijanie kulą innych kul oraz świnki (gra toczy się dalej również po przekroczeniu przez świnkę lub kule linii 10 m).
 11. W kwestiach spornych rozstrzyga sędzia wyznaczony przez organizatora. W przypadku gdy kule obydwu graczy w ocenie sędziego znajdują się w takiej samej odległości od świnki partia zostaje powtórzona.

 

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Tenis stołowy:
 
1 miejsce drużynowo - ADMINISTRACJA
1 miejsce kobiet - LIPNICKA DOMINIKA
1 miejsce mężczyzn - KORCZ ARKADIUSZ

Sposorzy

 

Historyczna Strona