Regulamin zawodów "Slalom rowerowy”

Regulamin zawodów „slalom rowerowy” rozgrywanych w ramach 43 Spartakiady Pracowników  Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik". 
 2. Prowadzący - Monika Wysocka, tel. 665130622 
 3. Miejsce i czas rozgrywek - Konkurencja odbędzie się w dniu 21 września 2022r.  od godz.16.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą.
 4. Udział w zawodach - W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI  Regulaminu 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy”  S.A. 
 5. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w miejscu prowadzenia  zawodów 
 6. Opis konkurencji: Zawody będą rozgrywane odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Konkurencja będzie polegać na jak najszybszym pokonaniu (na czas), ustawionego  przez Organizatora slalomu (toru przeszkód). W konkurencji dla mężczyzn obowiązuje podział na dwie kategorie wiekowe: do 45 lat oraz 45 lat i więcej.
  Uwaga – za ominięcie bramki lub przeszkody będą doliczane do osiągniętego  czasu, karne sekundy (30 sek.)
  Organizator nie zapewnia rowerów. 
  Szczegółowe zasady konkurencji zostaną wyjaśnione przed zawodami.
 7. Punktacja - Wyniki zawodów wliczane są do punktacji indywidualnej i drużynowej 43 Spartakiady. Do klasyfikacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej  sklasyfikowanych zawodników, w tym maksymalnie jednej kobiety
 8. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady  
 9. Postanowienia końcowe
  • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie  trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
  • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie  organizatorowi.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów na obiekcie.
  • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki 

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji  celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z  udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych  podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Tenis stołowy:
 
1 miejsce drużynowo - ADMINISTRACJA
1 miejsce kobiet - LIPNICKA DOMINIKA
1 miejsce mężczyzn - KORCZ ARKADIUSZ

Sposorzy

 

Historyczna Strona