Regulamin zawodów „rzuty lotkami”

Regulamin zawodów „rzuty lotkami” rozgrywanych w ramach 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.

 1. Organizator - Ognisko TKKF „CHEMIK”
 2. Prowadzący Monika Wysocka, tel. 665130622
 3. Miejsce i czas rozgrywek – Zawody odbędą się 13 października o godz. 16.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym ZA Puławy S.A. w Wólce Profeckiej
 4. Udział w rozgrywkach: W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI Regulaminu 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia – Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w miejscu prowadzenia zawodów
 6. Sędziowanie - Sędziów wyznacza Organizator.
 7. Sposób przeprowadzenia zawodów - Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów próbnych oraz 10 rzutów zaliczanych do punktacji końcowej. Sędzia po 5 rzutach w konkursie, wyjmuje lotki z tarczy (sumując wynik). Następnie zawodnik wykonuje 5 kolejnych rzutów. Zawodnikowi zalicza się każde trafienie w tarczę w miejscu punktowym. W przypadku trafienia w linię – wynik liczy się na korzyść rzucającego. Wypadnięcie lotki z tarczy nie będzie zaliczone. Odległość rzucającego od tarczy wynosi 3 m. W tej konkurencji kobiety startują osobno.
 8. Punktacja - Wyniki zawodów wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 43 Spartakiady. Do punktacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, w tym maksymalnie jednej kobiety
 9. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady
 10. Postanowienia końcowe
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów na obiekcie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

5 Paź
Rzut podkową
Data 05.10.2023 16:00
12 Paź
Rzuty lotkami
12.10.2023 16:00

Ostatnie wyniki

SLALOM ROWEROWY
1 MIEJSCE
KOBIETY - BEATA BARTUZI
MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT - KAMOLA RAFAŁ
MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 45 LAT - ŚWITALSKI GRZEGORZ
DRUŻYNOWO - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona