Regulamin techniczny turnieju drużynowego w "dwa ognie"

Regulamin techniczny turnieju drużynowego w "dwa ognie" rozgrywanego w ramach 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

  1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
  2. Prowadzący – Monika Wysocka, nr tel. 665130622
  3. Czas i miejsce – 12.01.2023 od godz. 18.00, Sala gier w MOSiR, Partyzantów 11
  4. Udział w rozgrywkach - w turnieju biorą udział drużyny reprezentujące jednostki organizacyjne zgodnie z podziałem zawartym Rozdziale VI Regulaminu 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
  5. Zgłoszenia - Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w dniu i miejscu prowadzenia zawodów do godz.18.10
  6. Sędziowanie – Sędziów wyznacza Organizator
  7. Sposób przeprowadzenia zawodów: system rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zespoły składają się z 5 zawodników (4 w "polu" plus tzw. "matka") występujących na boisku. Drużyna może występować w min. 4-osobowym składzie. Zawodnicy grający w "polu" schodzą z placu gry po otrzymaniu 1 zbicia. W miejsce "wybitej" drużyny na plac gry wchodzi tzw. "matka", która schodzi z boiska po 2 otrzymanych zbiciach. Drużyna będąca przy piłce może maksymalnie 3 razy przerzucać piłkę, po czym musi nastąpić "zbicie" wykonane maksymalnie na wysokości głowy przeciwnika. Jeżeli po 3 przerzutach nie nastąpi zbicie, drużyna traci piłkę na korzyść przeciwników. Trafienie piłką w pachołki wyznaczające boisko będzie uznawane za stratę piłki. Podczas gry zawodnik może tylko raz przejść linię boiska całą stopą (dostanie upomnienie), przy następnym przejściu, będzie musiał opuścić boisko (bez zmiany zawodnika). 

Za nie sportowe zachowanie sędzia może ukarać drużynę poprzez:

- upomnienie zawodnika żółtą kartką (bez konsekwencji dla drużyny)
- ponowne ukaranie żółtą kartką (automatycznie kartka czerwona) - zawodnik opuszcza boisko, co powoduje stratę punktu
- bezpośrednio kartka czerwona (konsekwencje jak wyżej)

  1. Punktacja - wyniki turnieju wliczane są do klasyfikacji drużynowej 43 Spartakiady.

O kolejności miejsc drużyn decyduje:

1- ilość wygranych spotkań
2- liczba zdobytych punktów.
3- różnica małych punktów (przyznawanych w zależności od ilości pozostałych zbić drużyny zwycięskiej)
3a- większa ilość zdobytych małych punktów

W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą ilość wygranych meczy i punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt (małe punkty przyznawane są w zależności od ilości pozostałych zbić zwycięskiej drużyny), za przegraną 1 pkt, za walkower 0 pkt.

  1. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady.
  2. Postanowienia końcowe

Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów w obiekcie.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

9 Maj
Trójbój Lekkoatletyczny
Data 09.05.2024 16:15

Ostatnie wyniki

STRZELANIE
Kobiety:
1 miejsce  - Monika Wysocka
2 miejsce -  Monika Filip
3 miejsce - Beata Bartuzi
 
Mężczyźni:
1 miejsce - Maciej Pillich
2 miejsce - Marcin Pillich
3 miejsce - Piotr Markowski
 
Drużynowo:
1 miejsce -  Saletra
2 miejsce - Administracja
3 miejsce - Kaprolaktam
 
Nagroda dodatkowa - Elżbieta Chojnacka

Sposorzy

 

Historyczna Strona