Regulamin zawodów „slalom rowerowy”

Regulamin zawodów „slalom rowerowy” rozgrywanych w ramach 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik".
 2. Prowadzący – Monika Wysocka, tel. 665130622
 3. Miejsce i czas rozgrywek - 14 września 2022r., od godz.16.00, Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy n/Wisłą.
 4. Udział w zawodach - W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI Regulaminu 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w miejscu i czasie prowadzenia zawodów
 6. Opis konkurencji: Zawody będą rozgrywane odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Konkurencja będzie polegać na jak najszybszym pokonaniu (na czas), ustawionego przez Organizatora slalomu (toru przeszkód). W konkurencji dla mężczyzn obowiązuje podział na dwie kategorie wiekowe: do 45 lat oraz 45 lat i więcej.
  Uwaga – za ominięcie bramki lub przeszkody będą doliczane do osiągniętego czasu, karne sekundy (30 sek.)
  Organizator nie zapewnia rowerów. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczeni zawodnicy na rowerach elektrycznych.
  Szczegółowe zasady konkurencji zostaną wyjaśnione przed zawodami.
 7. Punktacja - Wyniki zawodów wliczane są do punktacji indywidualnej i drużynowej 44 Spartakiady. Do klasyfikacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, w tym maksymalnie jednej kobiety
 8. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady
 9. Postanowienia końcowe
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów na obiekcie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Piłka siatkowa plażowa

Pierwsze miejsce indywidualnie pań Kozak Natalia , Wójtowicz Olga ADM

Pierwsze miejsce indywidualnie panów Osuch Bartłomiej, Jędrys Mateusz ELE

Drużynowo:

miejsce pierwsze Amoniak

miejsce drugie Saletra

miejsce trzecie Administracja

Sposorzy

 

Historyczna Strona