Regulamin zawodów „rzut podkową”

Regulamin zawodów „rzut podkową” rozgrywanych w ramach 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
 2. Prowadzący – Monika Wysocka, nr tel. 665130622
 3. Czas i miejsce - 5 października 2022r. od godz. 16.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Zakładów Azotowych Puławy S.A.
 4. Udział w rozgrywkach - W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Regulaminie 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w miejscu prowadzenia zawodów
 6. Sędziowanie – Sędziów wyznacza Organizator
 7. Sposób przeprowadzenia zawodów:

  Na wyznaczonym kwadracie o wymiarach 2m x 2m (duże pole punktowe) umiejscowiony jest kwadrat 1m x 1m (małe pole punktowe). Na środku znajduje się metalowy palik o wysokości 30 cm. Zawodnik rzuca z odległości pięciu metrów, mając za zadanie zarzucić podkowę na palik. Każdy startujący wykonuje po pięć rzutów w pierwszej i drugiej serii. Rzuty z I i II serii są sumowane. Zawody są rozgrywane odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
 1. Punktacja - Wyniki zawodów wliczane są do punktacji indywidualnej i drużynowej 44 Spartakiady. Do punktacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, w tym maksymalnie jednej kobiety
 2. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady.
 3. Postanowienia końcowe
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów na obiekcie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Punktowanie w grze:

1) Podkowa nie uderza w palik

 1. a) spada poza polem punktowym – niezależnie gdzie się zatrzyma - 0 pkt
 2. b) spada w pole punktowe duże i po odbiciu zatrzymuje się poza polem punktowym – 0 pkt
 3. c) spada w pole punktowe i zatrzymuje się w dużym polu – 1 pkt
 4. d) spada w pole punktowe i zatrzymuje się w małym polu – 2 pkt
 5. e) zatrzyma się na linii (dotyka) zalicza punkty wyższe.

2) Podkowa uderza w palik

 1. a) i po odbiciu zatrzyma się na dużym polu – 3 pkt
 2. b) i po odbiciu zatrzyma się na polu małym – 5 pkt
 3. c) i opiera się (dotyka) o palik częścią zewnętrzną – 7 pkt
 4. d) zawisa na paliku – 10 pkt
 5. e) nie uderza lub uderza o palik i obejmuje go – 10 pkt.
 6. f) zatrzyma się na linii (dotyka) zalicza się punkty wyższe.

Uwaga: Jeżeli podkowa uderzy w palik po wcześniejszym odbiciu się w polu punktowym, punkty zalicza się jak w punkcie 1).

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Piłka siatkowa plażowa

Pierwsze miejsce indywidualnie pań Kozak Natalia , Wójtowicz Olga ADM

Pierwsze miejsce indywidualnie panów Osuch Bartłomiej, Jędrys Mateusz ELE

Drużynowo:

miejsce pierwsze Amoniak

miejsce drugie Saletra

miejsce trzecie Administracja

Sposorzy

 

Historyczna Strona