Regulamin zawodów „pływanie”

Regulamin zawodów „pływanie” rozgrywanych w ramach 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik".
 2. Prowadzący - Monika Wysocka, tel. 665130622
 3. Miejsce i czas - Hala Sportowa MOSiR ul Partyzantów 11 (pływalnia kryta) w dniach 18 i 25 stycznia. w godz. 18.00 – 20.00
 4. Udział w rozgrywkach: W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI Regulaminu 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu i miejscu zawodów.
 6. Sędziowanie - Sędziów wyznacza Organizator
 7. Sposób przeprowadzenia - Wśród mężczyzn obowiązują grupy wiekowe – do 45 lat włącznie oraz powyżej 45 lat. Jeżeli do konkurencji zgłosi się minimum 16 kobiet, zastosowany zostanie podział wiekowy: do 45 lat włącznie i powyżej 45 lat.

  W poszczególnych grupach obowiązują następujące dystanse:
  • mężczyźni do 45 - lat dystans 50 m. st. dowolnym
  • mężczyźni powyżej 45 lat - dystans 25 m. st. dowolnym
  • kobiety – dystans 25 m. st. dowolnym
 8. Punktacja – Do klasyfikacji drużynowej zalicza się sumę 4 najlepszych wyników (w tym maksymalnie 1 kobiety) bez względu na podziały wiekowe. Zawodnik może startować wyłącznie w swojej kategorii wiekowej.
 9. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady
 10. Postanowienia końcowe
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów w szatniach i na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

UWAGA! przy wejściu na basen obowiązuje zmiana obuwia.
Na pływalni obowiązuje Regulamin MOSiR

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

7 Mar
Warcaby
Data 07.03.2024 17:00
14 Mar
Szachy
14.03.2024 17:00

Ostatnie wyniki

BADMINTON
Kobiety
1 miejsce - MONIKA WYSOCKA
Mężczyźni do 45 lat
1 miejsce - MATEUSZ GOŁOFIT
Mężczyźni powyżej 45 lat 
1 miejsce - DAMIAN WOŹNIAK
Nagroda dodatkowa
PAWEŁ BARTUZI
Drużynowo
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - KAPROLAKTAM

Sposorzy

 

Historyczna Strona