Regulamin zawodów „badmintona”

Regulamin zawodów „badmintona” rozgrywanych w ramach 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
 2. Prowadzący – Monika Wysocka, nr tel. 665130622
 3. Miejsce i czas rozgrywek – Hala sportowa MOSiR, ul. Partyzantów 11. Terminy spotkań: 15 lutego – eliminacje mężczyzn, 22 lutego - finały mężczyzn i turniej kobiet. Zapisy będą przyjmowane od 17.30
 4. Udział w rozgrywkach – W zawodach mogą wziąć udział osoby wymienione w Rozdziale VI Regulaminu 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 5. Zgłoszenia – Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu i miejscu zawodów do godz. 17.45
 6. Sędziowanie – Sędziów wyznacza Organizator
 7. Sposób przeprowadzenia – Zawody zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim (do dwóch przegranych), według uproszczonych zasad dostosowanych do potrzeb Spartakiady. Zasady gry będą udostępnione zawodnikom podczas turnieju. W sytuacjach spornych decyzję o rozstrzygnięciu podejmuje sędzia główny.
  W konkurencji dla mężczyzn obowiązuje podział na dwie kategorie wiekowe: do 45 lat włącznie oraz powyżej 45 lat.. Jeżeli do konkurencji zgłosi się minimum 16 kobiet, zastosowany zostanie podział wiekowy: do 45 lat włącznie i powyżej 45 lat.
 8. Punktacja – Klasyfikacja indywidualna ustalona zostanie po rozegraniu wszystkich spotkań. Wyniki wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 44 Spartakiady Pracowników Z.A "Puławy" S.A.
  Do punktacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników (w tym maksymalnie jednej kobiety).
 9. Nagrody – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady
 10. Postanowienia końcowe
 • Zawodników obowiązuje obuwie sportowe
 • Ewentualne odwołania należy składać do prowadzącego zawody w trakcie trwania zawodów. Decyzja prowadzącego jest ostateczna.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie rozgrywek na obiekcie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Zasady gry w badmintona -  44 Spartakiada

 1. Gramy do 11 punktów 2 sety, bez przewagi.
 2. Serwis z dołu z pola serwisowego po przekątnej - (przy nieparzystej liczbie punktów serwisującego serwis z lewej strony, przy parzystej liczbie z prawej).
 3. Każda strata to punkt
 4. Podczas serwisu nie wolno symulować zamiaru serwowania.
 5. Serwis po stracie przeciwnika.
 6. Organizator zapewnia lotki plastikowe

Nadchodzące Wydarzenia

7 Mar
Warcaby
Data 07.03.2024 17:00
14 Mar
Szachy
14.03.2024 17:00

Ostatnie wyniki

BADMINTON
Kobiety
1 miejsce - MONIKA WYSOCKA
Mężczyźni do 45 lat
1 miejsce - MATEUSZ GOŁOFIT
Mężczyźni powyżej 45 lat 
1 miejsce - DAMIAN WOŹNIAK
Nagroda dodatkowa
PAWEŁ BARTUZI
Drużynowo
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - KAPROLAKTAM

Sposorzy

 

Historyczna Strona